GDPR - Protecția datelor

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare
Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitari sau calificari, aceste conditii si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre Dumneavoastra si ȘCOALA GENEZA sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

 1. Proprietatea Conținutului
  Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al ȘCOALA GENEZA . Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, vă informăm că ȘCOALA GENEZA  își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.
 2. Utilizarea Site-ului
  ȘCOALA GENEZA  acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții: • puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut; • nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri din Site fără acordul în scris al ȘCOALA GENEZA • Conținutul Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune; • Nu aveți permisiunea să distribuiti, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizati, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeti sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al ȘCOALA GENEZA; • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. • ȘCOALA GENEZA va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecatorească prin care se cere sau se ordonă societații ȘCOALA GENEZA să dezvaluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
 3. Confidențialitate
  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidețialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
 4. Lipsa garanțiilor
  ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
 5. Exonerarea de Răspundere
  UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. ȘCOALA GENEZA ȘI FUNCTIONARII, DIRECTORII, AGENTII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RASPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI. ȘCOALA GENEZA NU ÎȘI ASUMA NICIO RESPONSABILITATE SI NU VA FI RASPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN DINTRE DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCARCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.
 6. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
  Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea ȘCOALA GENEZA . Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta.
 7. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
  ȘCOALA GENEZA poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunostință Condițiile de Utilizare actualizate.
 8. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
  Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.